Wikia


url: bpx.sap.com

BPX staat voor Business Process Expert. Een BPX-er is iemand die bruggen kan slaan tussen business en IT.
In onderstaande plaatje (uit 2008) zie je hoe de BPX-er is gepostioneerd t.o.v. andere SAP-rollen.

Rollen overview2


Vaardigheden Edit

Een BPX-er moet over verschillende vaardigheden beschikken. Hij/ zij moet verstand hebben van BPM-tooling (Aris, Bizagi, enz.). Hij moet beschikken over proces-kennis (zie wiki processen). Hij beschikt over soft skills, kennis van de industrie, web2.0 kennis, enz. Kortom een schaap met vijf poten.

BPX vaardigheden

Inmiddels heeft SAP bovenstaande spider uitgewerkt voor alle SAP-rollen en is er een curriculum opgesteld.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki