Wikia


De uitdaging voor de BPM-consultant is om de klant te stimuleren om na te denken over zijn processen.
Welke processen wil de klant verbeteren? Waar zitten knelpunten in de processen? Waar zitten de quick wins?
Wie zijn de proceseigenaren? Als er geen proceseigenaren zijn, wie zijn dan de deskundigen?
Stel bij het herontwerp van processen een vragenlijst op met vragen.

Sneller Edit

Eén van de verbererpunten

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki