Wikia


TD: bekijk http://www.workflowpatterns.com/

Procesmodellering (vaak aangeduid met het Engelse woord Business process modeling (BPM)) is een verzameling methoden en technieken om bedrijfsprocessen in kaart te brengen (bron: wikipedia).

Er zijn verschillende manieren om processen te modelleren. Denk aan UWL, BPMN. In deze wiki wordt de BPMN-methode verder uitgewerkt. De process composer van SAP volgt ook de BPMN-methodiek.

BPMN (Business Process Modeling Notation) is ontwikkeld door BPMI (Business Process Management Initiative). BPMN heeft als doel om begrijpelijke modellen op te leveren. Het model moet begrepen worden door business analysten die een eerste versie van het proces maken, de ontwikkelaar die het proces implementeert en de klant die het proces gaat managen en monitoren (bron: http://www.workflowpatterns.com/vendors/bpmn.php).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki