Wikia


pad: BPM > methodiek

BPM gaat over: beter, sneller, goedkoper, lichter, preciezer. Afhankelijk van de omstandigheden proberen organisaties deze concepten na te streven. In economisch slechte tijden wordt er niet nagedacht over expansie, maar richten organisaties zich op korte termijn resultaten. Ze denken na over kostenbesparing: waar kan gesneden worden? welke activiteiten kunnen we outsourcen. Bedrijven proberen te overleven. Slechte economische omstandigheden bieden een unieke kans om je business te transformeren. Leidende organisaties verdubbelen hun activiteiten om meer effectief en efficient te opereren. Als de economie weer aantrekt richten organisaties zich weer op overnames. Hoe snel ben je in staat om nieuwe bedrijven te integreren (bron: Operational Excellence: The New Lever for Profitability and Competitive Advantage, januari 2009)

BPM gaat o.a. over het (her)ontwerpen van processen. Deze pagina bevat informatie over de manier waarop je het (her)ontwerp van processen zou kunnen aanpakken.

Mijn ervaring is dat veel klanten starten met het maken van procesflows van de huidige en gewenste situatie. Vaak wordt het in kaart brengen van de huidige situatie overgeslagen en wordt gelijk gestart met de gewenste situatie. Hiermee voorkom je dat veel energie gaat zitten in het eens worden over de huidige situatie. Het risico bestaat dat het gewenste proces niet aansluit bij de bestaande situatie.

Voor sommige processen (denk bijvoorbeeld aan het beoordelingsproces) is het lastig om met een (her)ontwerp te komen als je niet weet wat de visie is van bijvoorbeeld de P&O-organisatie. Mijn BPM-collega zei altijd dat het verstandig is om voordat je aan de slag gaat met het proces nadenkt over je visie op het proces. Waar zitten nu knelpunten in het proces? Welke processtap kost veel tijd of waar maak je de meeste fouten? Volgens mijn BPM-collega is het verstandig om doelstellingen, KPI's te formuleren.

Ook IDS Scheer (leverancier van Aris-software) legt de nadruk op visie/ strategie. Zijn spreken over 'Business Process Excellence'. In deze term zit een doel en geeft aan dat er meer is dan het proces. Om te excelleren moet je ook een visie, een strategie en een doel hebben.


SAP's BPM methode Edit

Hieronder een plaatje van SAP's BPM methodiek. Zie de volgende link voor meer info: https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/SAPBPX/BPX+Certified

BPMmethodeSAPVan strategie naar executie Edit

bron: "van strategie naar executie", auteurs: Geert-Jan Rens en Freek Hermkens

TD: maak een samenvatting van de belangrijkste punten uit dit artikel; als je Googled op iPM en strategie kom je ook een artikel van Peter van Geelen zelf tegen. Zijn werk is gebaseerd op Lean Manufacturing dat bij Toyota groot is geworden.

Een goede methode om een organisatie te besturen is Performance Management waarbij de strategie wordt vertaald naar doelstellingen en prestatie-indicatoren.

BPM methodiek iPM

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki