Wikia


pad: BPM > game
url: http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/innov8/index.html

IBM heeft een game ontwikkelt om te laten zien hoe BPM handen en voeten krijgt.

  • Via bovenstaande link kun je de game starten.
  • Na het introductie-filmpje krijg je de keuze uit drie business cases: 1. verkeer, 2. helpdesk en 3. supply chain

BPM game business cases

  • in de eerste fase van de game krijg je de mogelijkheid om het proces te veranderen, via witte driehoeken (zie onderstaande screenshot) kun je de flow veranderen

BPM game procesflow

  • Wanneer je het proces op de juiste manier hebt geconfigureerd kun je de business rules aanpassen

BPM game business rules

  • En een simulatie uitvoeren. Het gaat erom zo hoog mogelijk te scoren op de key performance indicators.

BPM game simulatie en kpi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki