Wikia


In SAP kun je op basis van iemands functie of formatieplaats autorisaties toekennen. Hieronder enkele voorbeelden:

  • een P&O-er die personeelsdossiers mag inzien van medewerkers die tot zijn verzorgingsgebied behoren
  • een manager die declaraties goedkeurt, die zijn ingediend door zijn medewerkers
  • een tekenbevoegd manager die een arbeidsovereenkomst tekent

Hoe regel je het laatste voorbeeld in SAP. Kun je hiervoor het object 'taak' gebruiken of moet je een maatwerkobject aanmaken?

Is het mogelijk om de taak 'arbeidsovereenkomsten tekenen' aan de formatieplaats te koppelen?

In november 2008 komt een consultant met de suggestie om voor bovenstaande een verzamelrol te gebruiken. Verzamelrollen zijn echter gekoppeld aan een user (of kun je verzamelrollen ook koppelen aan een formatieplaats?); je wil de autoristaties koppelen aan een formatieplaats, zodat iemand bij een verplaatsing de juiste rechten krijgt. Wie heeft ervaring met bovenstaande? Een aantal transacties waarmee autorisaties beinvloed kunnen worden: PFCG SUIM PP01 (indirect) SU01 Infotype 105 Ik niet