Wikia


In de analyse-fase bepaal je welke processen je gaat ontsluiten of verbeteren. SAP spreekt in haar methodiek over de calibratie-fase.

Bij het nadenken over de vraag welke processen je gaat ontsluiten/ verbeteren is het van belang de P&O-organisatie (HR-medewerkers, proceseigenaren) en bijvoorbeeld managers en/of medewerkers te betrekken.

Vragen Edit

Hieronder enkele vragen die je in de analyse-fase zou kunnen beantwoorden.

  • Welke processen kosten veel tijd? Hoe arbeidsintensief is een proces?
  • Welke processen lopen niet goed?
  • Welke processen kosten veel geld? Eventueel zou je kunnen benchmarken, zie APQC voor meer info.
  • Hoe vaak wordt een proces doorlopen?
  • In hoeverre wijkt het huidige proces af van best practices?
  • In hoeverre worden KPI's (t.a.v. de processen) gehaald?

Opmerkingen Edit

  • diensten: i.p.v. processen, kun je beter spreken over diensten; de dienstverlening van de P&O-organisatie houdt niet op bij het proces, ze bieden ook een helpdesk, waar medewerkers en managers vragen kunnen stellen, standaard formulieren, monitoring van processen
  • planning: denk in deze fase ook na over de planning: hoeveel processen ga je ontsluiten? (bijv. 10 per jaar). E.e.a. hangt af van beschikbare capaciteit, budget, de mate waarin het proces reeds geïmplementeerd zijn in de organisatie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki