Wikia


Met behulp van de module Asset Management (AM) wordt de aanschaf, de evaluatie en de afschrijving van activa geregeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste activa, activa met lage waarde en activa die vallen onder geleaste activa en onroerend goed. Laagwaardige activa worden in het jaar van aanschaf in één keer afgeschreven. Een zelfde bedrijfsmiddel kan op meerdere manieren afgeschreven worden.


Asset management is een onderdeel van Finance.


TransactiesEdit

De belangrijkste transacties binnen Asset Management zijn

  • Acquisition (aanschaf),
  • Capitalisation (kapitalisatie),
  • Transfer (overdracht),
  • Depreciation (afschrijving)
  • Retirement (buiten gebruik stellen).
  • AS01 invoeren vaste activa
  • AS02 wijzigen vaste activa
  • AS03 bekijken vaste activaBronnenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki